MattLo Books provides practical work-related tasks for learners taking Computer Applications Technology (CAT).

MattLo came into being as a result of a lack of practical, workplace-directed tasks for learners working with end-user computer applications. It began by providing copyright-free word processing tasks for classroom purposes, but our range of books now also include tasks on spread-sheets, databases and the operational knowledge that underpins the theory of computers and computer applications programs. The books are mainly directed at the Computer Applications Technology educator, but can be used much more widely. The Computer ABC Guide can be used for Grades 8 & 9, or for adult education. The Guide is available in three versions, namely for Office 2016 (Windows 10) - published in January 2018, Office 2010/2013 (Windows 7, 8 & 10) and Office 2007/2010 (Windows 7/8).

Please note that MattLo's learner-teacher support material (LTSM) is not available in bookshops, but only directly from the publishers, via the order form.

With the exception of the HTML book (published January 2018), all our books are available in both English and Afrikaans.

MattLo Books/Boeke bied praktiese en werkverwante take vir leerders wat Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) neem.

MattLo het ontstaan as gevolg van 'n tekort aan praktiese, werkplek-gerigte take vir leerders wat as eindgebruikers met rekenaartoepassings werk.  Alles het begin met die voorsiening van woordverwerkingstake wat vry is van kopiereg vir klaskamergebruik.  Ons reeks boeke sluit nou egter ook take in oor sigblaaie, databasisse en die bedryfskennis wat die onderliggende teorie insluit van rekenaars en rekenaartoepassings-programme.  Die boeke is hoofsaaklik saamgestel vir die opvoeder wat Rekenaartoepassingstegnologie aanbied, maar dit kan ook baie wyer gebruik word.  Die Rekenaar ABC-gids kan vir Grade 8 & 9 gebruik word asook vir rekenaaronderrig vir volwassenes.  Die Gids is in twee weergawes beskikbaar, nl. vir Office 2016 (Windows 10) - in Januarie 2018 uitgegee, Office 2010/2013 (Windows 7, 8 & 10) en Office 2007/2010 (Windows 7/8).

Let asseblief daarop dat MattLo se leerder-opvoeder ondersteunings-materiaal (LTSM) nie in boekwinkels verkrygbaar is nie, maar slegs direk vanaf die uitgewers, via die bestelvorm.

Alle boeke is in Afrikaans sowel as Engels beskikbaar (met die uitson-dering van die boek oor webontwerp/HTML wat slegs in Engels beskik-baar is). 

Make a free website with Yola